Zobacz nasz kanał Youtube!


Zespół "Uśmiech"

Nazywamy się Zespół Inscenizacji Tanecznych Uśmiech i jesteśmy grupą skupiającą dzieci i młodzież niepełnosprawną, która w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach działa od 1999 roku. Mamy na swoim koncie wiele sukcesów. Jesteśmy laureatami wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów i festiwali.

Wpłać 1% dla zespołu "Uśmiech" :D

Przekaż nam 1% z PITax.pl. Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Przedstawiamy się z uśmiechem, bo…

Chwaleni jesteśmy za profesjonalizm, barwność prezentowanych widowisk i uśmiech, który kojarzy się nie tylko z nazwą, ale z pogodą i radością, którą dzielimy się z widzami. Walory te podkreślały wielokrotnie Rady Artystyczne przeglądów, w których bierzemy udział. Założycielem i choreografem zespołu jest Pani Alicja Piłat. Do zespołu może należeć każdy, kto posiada choćby niewielkie predyspozycje artystyczne i nie zniechęcą go trudy prób. Jedynym warunkiem jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach i brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Mecenasowie Zespołu Inscenizacji Tanecznej "Uśmiech"

Wodociągi Kieleckie sp. z o. o.Strona www: wod-kiel.com.pl

MAS-POL Kielce Sp. z o.o.Strona www: www.maspol.com.pl

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech" działające przy Wojewódzkim Domu Kultury im.J.Piłsudskiego w Kielcach przy ul.Ks.P.Ściegiennego 2 zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Kielcach , X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27.05.2009., pod nr KRS 0000330488.

Status stowarzyszenia pożytku publicznego uzyskało 29.01.2010.

Nr.konta: 04168010620000300018558691

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Beata Kotowska - Przewodniczący
 2. Ryszard Stępień - Wiceprzewodniczący
 3. Halina Banasik- Sekretarz
 4. Stanisława Wojtyna - Skarbnik
 5. Ewa Drogosz - członek

Komisja rewizyjna:

 1. Przewodnicząsa - Grażyna Kłys
 2. Członek - Sęk Jolanta
 3. Członek - Renata Łebek

Kontakt:

 1. Beata Kotowska tel: 502 720 477
 2. Ryszard Stępień tel: 695 206 509
 3. Halina Banasik tel: 518 057 678
O Nas

Dotychczasowa działalność Zespołu Inscenizacji Tanecznej „Uśmiech”.

W Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach od 1999r. istnieje zespół inscenizacji tanecznych „Uśmiech”, skupiający dzieci i młodzież niepełnosprawną.
Aktualnie zespół liczy 30 osób. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest laureatem wojewódzkich i ogólnopolskich imprez, przeglądów i festiwali organizowanych dla osób niepełnosprawnych.
Największym sukcesem „Uśmiechu” jest to, że występuje na koncertach i imprezach przeznaczonych nie tylko dla osób niepełnosprawnych. Od 2000r. zespół bierze czynny udział w koncercie „Gospodarze – Gościom” Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży Szkolnej, co jest dużym wyróżnieniem.
W 2005r zespół został nagrodzony „Złotą Jodłą”. „Uśmiech” występuje często na scenie WDK, uczestnicząc w koncertach i imprezach okazjonalnych. Zapraszany jest również na imprezy organizowane w mieście , województwie, kraju i poza jego granicami.
Dzieci i młodzież niepełnosprawna obdarzona jest wieloma umiejętnościami i talentami. Ta różnorodność pozwala instruktorowi powierzać każdemu z uczestników inscenizacji role, specjalnie dla nich dobrane. Dobór ról wpływa na wysoki poziom prezentacji o czym świadczą komentarze widzów, którym trudno niekiedy dostrzec jakąkolwiek niepełnosprawność artystów.
„Uśmiech” treść inscenizacji przedstawia tańcem, pantomimą oraz wyrazem artystycznym. Repertuar opiera się głównie na polskim folklorze wiejskim i miejskim, wydarzeniach historycznych oraz popularnej literaturze polskiej. Zespół kultywuje tradycje folkloru ziemi kieleckiej. Poświęcona im inscenizacja pt. „Jarmark świętokrzyski” pokazywana była w kraju i poza jego granicami rozsławiając nasze miasto i województwo.

Nie sposób opisać wszystkich występów i nagród jakie otrzymał zespół „Uśmiech”, ale warto wymienić następujące:

 • Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Konkursie Osiągnięć Artystycznych Talenty ’99 (Kielce 1999 r.)
 • Wyróżnienie w II Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Przymierze 2000” (Kluczbork 2000 r.)
 • I miejsce w II Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych (Skarżysko-Kamienna 2001 r.)
 • I miejsce w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” 2005 (Lublin 2005 r.)
 • Laureat finału festiwalu „Albertiana” 2005. Festiwal organizowany był przez Fundację „Mimo wszystko” Anny Dymnej (Kraków 2005 r.)
 • „Laureat laureatów” - na Festiwalu „Słoneczna Chwila” (Kijów 2005 r.)
 • Na Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w 2005 r. został nagrodzony „Złotą Jodłą”.
 • Nagroda Specjalna Miasta Kielce za 2005 r. (Kielce 2006 r.)
 • Laureat Festiwalu Kultury Dziecięcej 2006 (Pacanów 2006 r.)
 • Wyróżnienie na Festiwalu Nieprzetartego Szlaku (Lwów 2006 r.)
 • Laureat Festiwalu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych „Proteatr” (Moskwa 2007 r.). Zespół był jedynym przedstawicielem Polski.
 • Grand Prix w I Międzynarodowym, XV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki Łęczna 2007 (Łęczna 2007 r.)
 • Udział w widowisku Milenium Świętokrzyskie (Święty Krzyż 2007 r.)
 • Udział w koncercie z okazji podpisania porozumień pomiędzy województwem świętokrzyskim a węgierskim województwem Esztergon-Komanom (Węgry 2008 r.)
 • Udział w festiwalach i koncertach w Lublinie, Łodzi, Rudzie Śląskiej, Jędrzejowie, Busku-Zdroju, Warszawie, Lęborku, Pobierowie.
 • Laureat Świętokrzyskiej Nagrody Kultury (2009 r.)
 • Udział w VI Ogólnopolskim Integracyjnym Festiwalu Piosenki i Tańca „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna” i zdobycie Grand Prix. Solistka zespołu zdobyła I miejsce w kategorii wokalistów (2011 r.)
 • Zespół zaprezentował się w Belwederze podczas konferencji dotyczącej praw dziecka z niepełnosprawnością, organizowanej przez rzecznika praw dziecka. Gościem honorowym była królowa Szwecji - Sylwia oraz żona prezydenta RP Anna Komorowska (2011 r.)
 • Udział w Festiwalu Artystycznym „Latow Obzorze” w Bułgarii (2011 r.)
 • W 2012r. udział w festiwalu w Lublinie i Jędrzejowie. Udział w koncertach organizowanych w naszym mieście i województwie.
 • W 2013 r. udział w festiwalu artystycznym osób niepełnosprawnych w Brześciu na Białorusi. Zespół otrzymał tam najwyższą ocenę Rady Artystycznej.
 • W 2013r w sierpniu zespół brał udział w koncercie galowym Światowego Festiwalu Folkloru INTEGRACJE w Poznaniu.
 • W 2014 r zespół zajął pierwsze miejsce podczas XII Festiwalu piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach.
 • W 2015 r zespół uczestniczył w Spotkaniach Artystycznych Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, gdzie otrzymał propozycję wyjazdu na Festiwal do Lwowa i Moskwy.
 • W 2015 r zespół zdobył pierwsze miejsce za prezentację artystyczą oraz pierwsze miejsce za wyraz artystyczny, kostiumy i rekwizyty podczas XII Festiwalu piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach.
 • W 2015 r zespół zdobył aż trzy nagrody na Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach - Brązową Jodłę wychowawczą, Złotą Jodłę artystyczną Zespołowi oraz jego choreografowi Alicji Piłat, przyznano nagrodę specjalną imienia Zbigniewa Skrzeczki za ogromne zdyscyplinowanie i zaangażowanie w pracę w czasie prowadzonych festiwalowych warsztatów, a przede wszystkim za niezapomniane przeżycia i wszystkie wzruszenia wywołane wspaniałą prezentacją inscenizacji "W starym kinie".

1.Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udział w życiu kulturalnym i społecznym.Przede wszystkim objęcie opieką członków zespołu inscenizacji tanecznych "Uśmiech" skupiającego dzieci i młodzież specjalnej troski.

2.Cele szczegółowe:

 1. rozwój uczestnictwa i aktywności na polu edukacji kulturalnej osób niepełnosprawnych
 2. integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób zdrowych
 3. przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 4. ukierunkowanie i doskonalenie zdolności artystycznych
 5. rehabilitacja przez sztukę
 6. promocja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych

3.Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. udział w organizacji imprez o charakterze artystycznym i rekreacyjno-sportowym
 2. umożliwienie zespołowi Uśmiech udziału w prestiżowych imprezach krajowych i zagranicznych tj.koncerty, przeglądy, festiwale
 3. utrzymanie scenicznego obrazu zespołu Uśmiech (kostiumy, rekwizyty itd.)
 4. organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjno-krajoznawczym
 5. udział w organizacji warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych z zespołu Uśmiech
 6. udział w organizacji letniego/zimowego wypoczynku dla członków zespołu Uśmiech
 7. pomoc finansowa dla poszczególnych członków zespołu
 8. współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w celu organizacji imprez
 9. współdziałanie z Ośrodkami Pomocy Rodzinie , Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania funduszy na realizację zadań statutowych
 10. podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności..

Multimedia

Wydarzenia - festiwale

Warszawa 2018

Wycieczka do Muzeum Sportu i Rekreacji w Warszawie (Nagroda)

Radom 2018

08.06.2018 - I Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Tacy sami). Prezentacja inscenizacji: "Od ziarenka do bochenka", oraz "Kufer rozmaitości".

Nagroda Marszałka woj. mazowieckiego p. Adama Struzika. 1 dniowa wycieczka do Muzeum Sportu i Rekreacji w Warszawie i wiele innych nagród.

Podolany 2018

23-25.06.2018 Festiwal w Podolanach. Prezentacja inscenizacji pt. "Kufer rozmaitości". Zajęcie I miejsca.

Masłów 2018

04.06.2018 - Spotkanie integracyjne Masłów. Występ "Z plecaka legionisty".

Lublin 2018

06-08.04.2018 Festiwal "Nieprzetarty Szlak". Prezentacja inscenizacji "Z plecaka legionisty".

Kraków 2018

07-08.09.2018 - Wycieczka do Krakowa.

Integracja 2018

11.09.2018 Golejów (Rytwiany) - zwiedzanie, konkursy, integracja.

Gdańsk Zlot ZHP 2018

10.12.2018 Międzynarodowy Zlot Harcerski. Udział w Koncercie Patriotycznym. Gdańsk, Wyspa Sobieszewska.

Festiwal Harcerski 2018 Kielce

12-15.07 Harcerski Festiwal "Gospodarze Gościom". Inscenizacja pt. "Z plecaka legionisty".

Zakopane 2018

22-29.09 - Warsztaty taneczno-aktorskie do inscenizacji "Karnawał wenecki", "Obrazy teatralne Jana Matejki", "Rock&Roll". Rekreacja.

Częstochowa 2018

13.10.2018 - Pielgrzymka na Jasną Górę Wodociągów Kielce. "Światowy Tydzień Wody", 90-lecie udziału zespołu w uroczystościach z programem artystycznym o tematyce wodnej.

Warszawa 2017

31.05 - Wycieczka do Warszawy. Zwiedzanie Sejmu, spotkanie z Senatorem Krzysztofem Słoniem.

Święto Niepodległości 2017

Podzamcze Chęcińskie 2017

9.06.2017 - Występ na zaproszenie do "Centrum Nauki Leonardo Da Vinci". Inscenizacja pt. "Kufer rozmaitości".

Masłów 2017

02.06.2017 - Spotkanie integracyjne

Lublin 2017 - Festiwal "Nieprzetarty szlak"

12-14.05.2017 - Inscenizacja pt. "Kufer rozmaitości", przerywnik "Na cygańską nutę".

Impreza integracyjna 2017

Daleszyce 2017

04.06 - Występ na zaproszenie. Inscenizacja "Kufer rozmaitości" i "Na cygańską nutę".

Z plecaka legionisty

10 listopada - widowisko "Z plecaka legionisty" zaprezentowane w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego podczas koncertu pn. "WDK - nasz dom w Niepodległej"

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

28 września - występ zespołu "Uśmiech" podczas imprezy organizowanej przez PFRON z okazji podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Sztuka Osób Niepełnosprawnych"

Galeria:Rozkręcamy razem ekonomię społeczną w świętokrzyskim

9 czerwca - udział w spotkaniu pn. "Rozkręcamy razem ekonomię społeczną w świętokrzyskim". Spotkanie odbyło się w Podzamczu Chęcińskim w Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

Wszystkie Dzieci Świata

4 czerwca - udział w imprezie dla dzieci pod hasłem "Wszystkie Dzieci Świata" . Impreza odbyła się w Daleszycach.

XI Spotkanie Integracyjne

2 czerwca - udział w XI Spotkaniu Integracyjnym Osób Chorych oraz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością. spotkanie odbyło się na lotnisku w Masłowie

Zwiedzanie Sejmu i Senatu

31 maja - zwiedzanie Sejmu i Senatu na zaproszenie Senatora RP Krzysztofa Słonia

Marsz Godności

16 maja - udział zespołu w Marszu Godności. podczas koncertu "Uśmiech" zaprezentował inscenizację "Kufer rozmaitości"

Galeria:Spotkaniu Artystów Nieprzetartego Szlaku

12-14 maja - udział w Spotkaniu Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie. Uśmiech zaprezentował Kufer rozmaitości i taniec cygański.

Światowy Dzień Dzieci z Zespołem Downa

25 marca - udział w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Dzieci z Zespołem Downa. Spotkanie odbyło się w Ośrodku POLANICA w Chrustach koło Zagnańska. Zespół zaprezentował obrazek taneczny "Hip - hop".

Galeria:Koncert charytatywny Pełna micha

17 lutego - udział w koncercie charytatywnym "Pełna micha" organizowanym przez WDK. Uśmiech zaprezentował inscenizację pn. "Kufer rozmaitości"

Galeria:Koncert kolęd i pastorałek

12 stycznia - Koncert kolęd i pastorałek oraz wspólne kolędowanie z Biskupem Marianem Florczykiem odbyło się w sali widowiskowej WDK. Zespół "Uśmiech zaprezentował widowisko pn. "Bóg się rodzi ..."

Orszak Trzech Króli

6 stycznia - udział zespołu "Uśmiech " w Orszaku Trzech Króli

Galeria:Święto Trzech Króli 2016

Zespół "Uśmiech" podczas obchodów Święta Trzech Króli - 6 styczeń 2016 r.

Galeria:

Święto Trzech Króli 2016 Święto Trzech Króli 2016 Święto Trzech Króli 2016 Święto Trzech Króli 2016 Święto Trzech Króli 2016 Święto Trzech Króli 2016 Święto Trzech Króli 2016 Święto Trzech Króli 2016 Święto Trzech Króli 2016 Święto Trzech Króli 2016


Dzień Miłosierdzia 2016

Dzień Miłosierdzia - 18 grudnia 2016 r.

Galeria:

Dzień Miłosierdzia 2016 Dzień Miłosierdzia 2016 Dzień Miłosierdzia 2016 Dzień Miłosierdzia 2016 Dzień Miłosierdzia 2016 Dzień Miłosierdzia 2016 Dzień Miłosierdzia 2016 Dzień Miłosierdzia 2016 Dzień Miłosierdzia 2016


Czyste Serce 2016

Instruktor - choreograf zespołu "Uśmiech" Alicja Piłat otrzymuje nagrodę "CZYSTE SERCE"
- 16 września 2016 r.

Galeria:

Czyste Serce 2016 - Alicja Piłat Czyste Serce 2016 - Alicja Piłat Czyste Serce 2016 - Alicja Piłat Czyste Serce 2016 - Alicja Piłat Czyste Serce 2016 - Alicja Piłat Czyste Serce 2016 - Alicja Piłat Czyste Serce 2016 - Alicja Piłat Czyste Serce 2016 - Alicja Piłat


Końskie 2016

Dożynki Wojewódzkie w Końskich - 4 września 2016 r.

Galeria:

Dożynki Wojewódzkie w Końskich - 4 września 2016 r. Dożynki Wojewódzkie w Końskich - 4 września 2016 r. Dożynki Wojewódzkie w Końskich - 4 września 2016 r. Dożynki Wojewódzkie w Końskich - 4 września 2016 r. Dożynki Wojewódzkie w Końskich - 4 września 2016 r. Dożynki Wojewódzkie w Końskich - 4 września 2016 r. Dożynki Wojewódzkie w Końskich - 4 września 2016 r. Dożynki Wojewódzkie w Końskich - 4 września 2016 r.


ŚDM Wiślica 2016

"Uśmiech" uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży w Wiślicy - 21 lipca 2016 r.

Galeria:

Światowe Dni Młodzieży 2016 Światowe Dni Młodzieży 2016 Światowe Dni Młodzieży 2016 Światowe Dni Młodzieży 2016 Światowe Dni Młodzieży 2016 Światowe Dni Młodzieży 2016 Światowe Dni Młodzieży 2016 Światowe Dni Młodzieży 2016 Światowe Dni Młodzieży 2016 Światowe Dni Młodzieży 2016


Masłów 2016

Udział w Spotkaniu Integracyjnym z okazji 25 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Masłowie. Spotkanie odbyło się 3 czerwca 2016r.

Galeria:

Spotkanie Integracyjne - Masłów 2016 Spotkanie Integracyjne - Masłów 2016 Spotkanie Integracyjne - Masłów 2016 Spotkanie Integracyjne - Masłów 2016 Spotkanie Integracyjne - Masłów 2016 Spotkanie Integracyjne - Masłów 2016 Spotkanie Integracyjne - Masłów 2016 Spotkanie Integracyjne - Masłów 2016 Spotkanie Integracyjne - Masłów 2016 Spotkanie Integracyjne - Masłów 2016


Piknik - Gliwice 2016

Nasz zespół wystąpił podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego w Gliwicach w dniu 22 maja 2016 r.

Galeria:

Piknik - Gliwice 2016 Piknik - Gliwice 2016 Piknik - Gliwice 2016 Piknik - Gliwice 2016 Piknik - Gliwice 2016 Piknik - Gliwice 2016 Piknik - Gliwice 2016 Piknik - Gliwice 2016 Piknik - Gliwice 2016 Piknik - Gliwice 2016 Piknik - Gliwice 2016 Piknik - Gliwice 2016


Lodołamacze 2015

Galeria:

Lodołamacze Lodołamacze Lodołamacze Lodołamacze Lodołamacze Lodołamacze Lodołamacze


Misterium Męki Pańskiej 2015

Galeria:

Misterium Męki Pańskiej Misterium Męki Pańskiej Misterium Męki Pańskiej Misterium Męki Pańskiej Misterium Męki Pańskiej Misterium Męki Pańskiej Misterium Męki Pańskiej Misterium Męki Pańskiej Misterium Męki Pańskiej Misterium Męki Pańskiej Misterium Męki Pańskiej


Jubileusz 15-lecia 2015

Galeria:

Jubileusz 15-lecia Jubileusz 15-lecia Jubileusz 15-lecia Jubileusz 15-lecia Jubileusz 15-lecia Jubileusz 15-lecia Jubileusz 15-lecia


Dzień Godności 2015

Galeria:

Dzień Godności Dzień Godności Dzień Godności Dzień Godności Dzień Godności Dzień Godności


Festiwal Harcerski 2015

Galeria:

Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski Festiwal Harcerski


Poznań 2015

Galeria:

Poznan 2015 Poznan 2015 Poznan 2015 Poznan 2015 Poznan 2015 Poznan 2015 Poznan 2015 Poznan 2015 Poznan 2015 Poznan 2015 Poznan 2015


Święty Krzyż 2015

Galeria:

Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015 Święty Krzyż 2015


Podolany 2015

Galeria:

Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany


Festiwal w Podolanach 2014

W dn.14-16czerwca 2014 r. zespół „Uśmiech” uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach.
Zespół „Uśmiech” został podwójnym laureatem: I miejsca i specjalnej nagrody za kostiumy i rekwizyty. Zaprezentowany w Podolanach program folklorystyczny „Oj Janicku, Zbójnicku...” zachwycił i jurorów i publiczność. Podczas Festiwalu uczestnikom zapewniono mnóstwo atrakcji: można było przejechać się starymi samochodami wojskowymi, postrzelać do celu z broni palnej, obejrzeć tresurę psów policyjnych i wystawę starych aut. Nasi podopieczni wspaniale bawili się podczas koncertu Mateusza Ziółki. Wrócili do domu szczęśliwi i pełni wrażeń.

Galeria:

Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany Podolany


Belweder

Zespół "Uśmiech" skupiający dzieci i młodzież niepełnosprawną wystąpił w Belwederze w Warszawie, w dn. 05.05.2011r. podczas konferencji "O godność dziecka z niepełnosprawnością" zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka we współpracy z Ambasadą Szwecji w Warszawie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Konferencję zaszczyciły swoją obecnością Jej Królewska Mość Sylwia, Królowa Szwecji oraz Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. Występ dla tak znamienitych gości był wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla naszego zespołu.

Galeria:Chrzanów

Zespół "Uśmiech" zdobył GRAND PRIX na VI Ogólnopolskim Integracyjnym Festiwalu Tańca i Piosenki "Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna". Festiwal odbył się 02.04.2011 r. w Chrzanowie. W konkursie brało udział 56 zespołów tanecznych, w tym zespoły integracyjne. Nagroda ta sprawiła naszym podopiecznym ogromną radość i satysfakcję. Instruktor - choreograf zespołu, pani Alicja Piłat została wyróżniona indywidualną nagrodą - otrzymała zaproszenie na Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego organizowane przez Śląski Teatr Tańca w Bytomiu.

Galeria:Festiwal Bułgaria

Zespół „Uśmiech” brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym „Lato w Obzorze 2011” w Bułgarii. Jak zawsze, na tego typu wyjazdach, był fantastycznym ambasadorem naszego województwa i kraju. O kunszcie i wysokim profesjonalizmie występu zespołu, niech świadczy fakt, że dyrektor festiwalu wystosował dla nich specjalne zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Festiwalu „Gwiazdy, gwiazdeczki” w Sankt Petersburgu. Oprócz występu podczas festiwalu, gdzie publiczność przyjęła naszych artystów z ogromnym aplauzem, nasi wykonawcy, skorzystali z wypoczynku nad morzem i zwiedzili najbliższą okolicę (Warnę, Złote Piaski i Nesseber). Ten wyjazd na zawsze pozostanie w pamięci naszej młodzieży i kojarzył się będzie z ciepłym morzem i słońcem.

Galeria:Festiwal Lublin

Zespół inscenizacji tanecznych „Uśmiech” wziął udział w XXII Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Osób Niepełnosprawnych w ramach Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku 2012 w konwencji „Świat kolorów”. Podczas przeglądu zaprezentowana została inscenizacja taneczna „Opowieści starego wiatraka”. Zespół uczestniczył w imprezach towarzyszących:

- korowodzie, podczas którego przedstawił program artystyczny pt. „Roboty na start”.
- wielkim balu integracyjnym

Impreza odbyła się w dniach 20 – 22.04.2012r w Lublinie. Uczestnikami Spotkań Artystów były zespoły z Polski i zagranicy. Nasz zespół pięknie zaprezentował się przed międzynarodową publicznością promując Kielce i województwo świętokrzyskie. Od kilku lat nasi artyści uczestniczą w Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku i zawsze wracają spełnieni artystycznie, zadowoleni i pełni wrażeń.

Galeria:Dożynki Pińczów 2012

Zespół "Uśmiech" wziął udział w Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich 2012 w Pińczowie.

Galeria:Wieczór Kolęd WDK 2012

W dn. 17 stycznia 2013 r. Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach zaprosił mieszkańców Kielc na „WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK” pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Mariana Florczyka.

Podczas wspólnego kolędowania Zespół „Uśmiech” zaprezentował widowisko pn. „Dla Ciebie to nasze śpiewanie”. Jest to niecodzienne widowisko o charakterze integracyjnym, ponieważ występuje w nim Ks. Biskup Marian Florczyk, Dyrektorzy WDK oraz rodzice.

Galeria:Festiwal Brześć 2013

W dniach od 10 do 13 maja 2013 r. zespół inscenizacji tanecznych „Uśmiech” działający w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach uczestniczył w IX Międzynarodowym Festiwalu Teatrów „Nieprzetarty szlak” w Brześciu. Rada Artystyczna powołana z przedstawicieli różnych krajów, wysoko oceniła prezentacje zespołu „Uśmiech” zarówno pod względem reżyserii, choreografii, wyrazu artystycznego, kostiumów, rekwizytów a także rezultatów rehabilitacyjnych pod względem fizycznym i psychicznym. Rada Artystyczna prezentacje „Uśmiechu” oceniła jako wzór do naśladowania dla innych.

Galeria:test

Światowy Przegląd Folkloru

18 sierpnia 2013 r Zespół „Uśmiech” wystąpił podczas Koncertu Galowego, zmykającego Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE – Poznań 2013

Podsumowaniem uczestnictwa zespołu w tak pięknej i prestiżowej imprezie nich będą słowa Dyrektora Artystycznego Festiwalu przesłane do opiekuna zespołu Krystyny Krzemińskiej.

Na Pani ręce dla wszystkich osób występujących, Pani choreograf, osób opiekujących się grupą pragnę przekazać ogromne podziękowanie za wspaniały występ. Widownia była oczarowana pomysłem inscenizacyjnym, doborem muzyki jak i wykonaniem.

Gratuluję i życzę wiele wytrwałości w pracy, bo warto taką sztukę uprawiać. 

Pozdrawiam

Dariusz Majchrowicz

Dyrektor Artystyczny ŚPF „INTEGRACJE”   

Galeria:Turnusy - warsztaty

Zakopane 2018

Rudki 2018

18-21.06.2018 Warsztaty taneczne. Inscenizacja pt. "Z plecaka legionisty" (wersja skrócona) oraz "Magiczna ósemka", elementy rock & rolla.

Mrzeżyno 2018

Turnus rehabilitacyjny Mrzeżyno 17.08-31.08

Rudki 2017

Borków 2017

20-22.06.2018 Warsztaty taneczno-aktorskie inscenizacji pt. "Z plecaka legionisty".

Turnus rehabilitacyjno - wypoczynkowy 2017

27 lipca - 9 sierpnia - turnus rehabilitacyjno - wypoczynkowy w Dziwnowie

Mrzeżyno 2016

Turnus rehabilitacyjno-rekreacyjny od 20.08 do 02.09.

Borków 2016

Nasi podopieczni na warsztatach tanecznych w Borkowie - 17 - 20 listopada 2016 r.

Galeria:

Warsztaty Borkow 2016 Warsztaty Borkow 2016 Warsztaty Borkow 2016 Warsztaty Borkow 2016 Warsztaty Borkow 2016 Warsztaty Borkow 2016 Warsztaty Borkow 2016 Warsztaty Borkow 2016 Warsztaty Borkow 2016 Warsztaty Borkow 2016


Murzasichle 2015

Galeria:

Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle Murzasichle


Sianożęty 2015

Galeria:

Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015 Sianożęty 2015


Jastrzębia Góra 2014

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach zorganizowało nad morzem turnus rehabilitacyjny połączony z warsztatami tanecznymi i letnim wypoczynkiem
Podczas turnusu zrealizowane zostały wszystkie założenia i cele:

 • poprawa stanu zdrowia i zwiększenie odporności organizmu uczestników dzięki zabiegom rehabilitacyjnym, spacerom i zajęciom rekreacyjnym nad morzem,
 • poprawa sprawności fizycznej poprzez zajęcia taneczno - rytmiczne, rekreacyjne i sportowe na świeżym powietrzu
 • poprawa sprawności umysłowej poprzez uczenie się i zapamiętywanie
 • wycieczki edukacyjno – krajoznawcze ( Gdańsk, Gdynia, Sopot, Ostrów, Rozewie)
 • integracja osób niepełnosprawnych

Turnus odbył się w dniach 18.08-31.08.2014 r. w Jastrzębiej Górze

Galeria:


Sprawozdania

Sprawozdania OPP dostępne są na stronach Agencji Rządowej Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Link: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Aby uzyskać dostęp do sprawozdań należy wpisać KRS Uśmiechu: 0000330488 lub inne dane identyfikacyjne Stowarzyszenia.

Kontakt

 1. Beata Kotowska tel: 502 720 477
 2. Ryszard Stępień tel: 695 206 509
 3. Halina Banasik tel: 518 057 678
Uśmiech © 2012, Projekt i realizacja: 3CK STUDIO